سه‌شنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۴

فصل چهارم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل چهارم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل چهارم –موج نفت - بخش اول را در اینجا بشنوید
فصل چهارم –موج نفت - بخش دوم را دراینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا