شنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۴

فصل دوم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل دوم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل دوم – لعنت به اين سرنوشت - بخش اول را در اینجا بشنوید
فصل دوم – لعنت به اين سرنوشت - بخش دوم را در اینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا