سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۸۵

فصل ششم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل ششم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش اول) را در اینجا بشنوید
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش دوم) را دراینجا بشنوید
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش سوم) را دراینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا