سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۷

گلگشت خاطرات نوشتۀ ایرج پزشک‌زادمعرفی کتاب "گلگشت خاطرات" نوشتۀ ایرج پزشک‌زاد که به کوشش خانم فرنگیس حبیبی در بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه تهیه و اجرا شده و همچنین مصاحبۀ ایشان با آقای ایرج پزشک‌زاد را در اینجا بشنوید


توضیحاتی در مورد این کتاب را در اینجا بخوانید


مجموعه آثار ایرج پزشک‌زاد در کتابخانۀ گویا

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا