دوشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۴

تسبیح نوشتۀ هوشنگ مرادی

داستان تسبیح نوشتۀ هوشنگ مرادی كرمانی را در اینجا بشنوید
[43:35 min , 5.1 MB] با کیفیت متوسط
اجرا : راوی ، تهیه شده در رادیوی کانون فرهنگی اکسرسیون، بخش روایت حکایت مکتوب. سایت پرند
40.9 MB . فایل صوتی با کیفیت بسیار خوب را مستقیمأ از سایت پرند دانلود کنید
مجموعۀ آثار مرادی کرمانی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا