شنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۴

فصل سوم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل سوم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل سوم – آخرين قطره خون ملت - بخش اول را در اینجا بشنوید
فصل سوم – آخرين قطره خون ملت - بخش دوم را دراینجا بشنوید
فصل سوم – آخرين قطره خون ملت - بخش سوم را در اینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا