سه‌شنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۶

دادا نوشتة محمد کلباسیداستان دادا نوشتة محمد کلباسی را با صدای نویسنده در اینجا بشنوید
متن داستان را در اینجا بخوانید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: