دوشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۶

غزل "در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست " سرودۀ حافظ

غزل "در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست " سرودۀ حافظ را با صدای خانم پری آزرم وند در اینجا بشنوید
متن غزل را در اینجا ببیید

مجموعۀ رندانه در کتابخانۀ گویا
دیوان حافظ در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: