دوشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۴

نامۀ دکتر پرويز ناتل خانلري به فرزندش آرمان

نامۀ دکتر «پرويز ناتل خانلري» به فرزندش «آرمان» را در اینجا بشنوید
اجرا : پروین
برگرفته از سایت پایا، بخش در سایه روشن کلام
مجموعۀ آثار دکتر خانلری در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا