دوشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۴

شرق بنفشه نوشتۀ شهريار مندنی پور


با تشکر و سپاس فراوان ازهمکاری وهمراهی سایت آشنا
قصۀ پست مدرن شرق بنفشه نوشتۀ شهریار مندنی پور را با اجرای "سید" در اینجا بشنوید.
مدت برنامه : 73 دقیقه
متن داستان شرق بنفشه را در اینجا ببینید.
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

2 Comments:

At ۹.۷.۸۵, Anonymous ناشناس said...

hi
i am an Iranian translator, i need to contact mr. Mandanipour, can you help me find his email ?
special thanks for your help in advance

 
At ۱۱.۱۲.۸۷, Anonymous ناشناس said...

What is post modern about madani poor's text?
A

 

ارسال یک نظر

<< بازگشت به صفحۀ اصلی