پنجشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۵

دکتر پرویز رجبیدر سال 1318 در روستای امام قلي قوچان به دنيا امد و در سال 1350 موفق به دريافت درجه ي دكترا در رشته هاي ايران شناسي ، اسلام شناسي و ترك شناسي از دانشگاه گوتينگن المان شد . پیش از انقلاب از سال 1353 به رياست مركز تحقيقات ايران شناسي دانشگاه ملي برگزيده شد. در سال 1357 استاد دانشگاه اصفهان وملي(شهيد بهشتي) و ورزش بود. از سال 1378 به مدت شش سال به تدريس در دانشگاه هاي گوتينكن و ماربورك المان پرداخت و سپس چند سالي سرپرستي بخش ايران شناسي دايره المعارف بزرگ اسلامي را به عهده داشت. دكتر رجبي نگارش مجموعۀ 5 مجلدي هزار ه هاي گمشده را به پايان برده و در اين ميان كتاب هاي چندي نيز تاليف كرده است كه لیست آنها را میتوانید در اینجا ببینید. دكتر رجبي هم اكنون در تداوم كار نگارش هزاره هاي گمشده ،مشغول تاليف سده هاي گمشده است كه به تاريخ سياسي اجتماعي ايران از تسلط اعراب تا امروز اختصاص دارد و در حال حاضر كار نگارش ان تا پايان حكوت غزنويان به پايان رسيده است.

شعر "مهر گیتی فروز" که دکتر جلیل دوستخواه به مناسبت سالگرد زاد روز دكتر پرويز رجبي سروده اند
فیلم آیین نیکوداشت دکتر رجبی - بخش اول
فیلم آیین نیکوداشت دکتر رجبی - بخش دوم
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا