چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۵

میراث ملی، بار امانت و قند پارسی نوشتۀ پرویز رجبی

مقالۀ "میراث ملی، بار امانت و قند پارسی" نوشتۀ دکتر پرویز رجبی را در اینجا بشنوید. گ م
اجرا: گیتی مهدوی
متن مقالۀ "میراث ملی، بار امانت و قند پارسی" را در اینجا و یا اینجا بخوانید. گ م
معانی کلمات کلیدی این متن، چون (مُثُل ، اثیر و اِتِر) را ازلغت نامۀ دهخدا در اینجا ببینید. گ م
مجموعه آثار دکتر پرویز رجبی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: