دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

غزل "به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد" سرودۀ حافظ

غزل "به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد" سرودۀ حافظ را باصدای دکتر کریمی حکاک در اینجا بشنوید
بر گرفته از سایت رادیو کالج پارک
متن غزل را در اینجا ببیید
دیوان حافظ در کتبخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا