جمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۵

دوستی سرودۀ فریدون مشیری

شعر دوستی سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 2:45 دقیقه
متن شعر دوستی را در اینجا ببینید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا