جمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۵

نسیمی از دیار آشتی سرودۀ فریدون مشیری

شعر" نسیمی از دیار آشتی " سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 3:41 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا