جمعه، تیر ۰۳، ۱۳۸۴

فایل های صوتی خاطره خلیل اللهی

آبی خاکستری سیاه - حمید مصدق
آرش کمانگیر - سیاوش کسرایی
تماشاخانه - فریدون مشیری
دوستی - فریدون مشیری
میتوانستی کاش - فریدون مشیری
نسیمی از دیار آشتی - فریدون مشیری
نقش - فریدون مشیری
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا