دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

میتوانستی کاش تیشه بر ریشۀ نادانی زد سرودۀ فریدون مشیری

شعر" میتوانستی کاش تیشه بر ریشۀ نادانی زد" سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 4:33 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا