دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

درتماشاخانۀ دنیا سرودۀ فریدون مشیری


شعر" در تماشاخانۀ دنیا" سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه: 4 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا