سه‌شنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۷

صادق هدايت؛ پيشگام داستان نويسی جديد در ايران

در رشته برنامه های "پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت"، در بخش فارسی سايت بی بی سی، آقای عليزاده طوسی، در گفت و گو با گروهی از نويسندگان و منتقدان ايرانی و خارجی، و با استفاده از نوشته های صاحبنظران ديگر، کوشيده است که واقعيتهای مربوط به زندگی و آثار صادق هدايت را تا اندازه ای از اين پرده ابهام بيرون بياورد. اين برنامه ها که در چهارده قسمت تهيه شده است، در بخش فارسی سايت بی بی سی پخش می شود. فایل های این برنامه را با فرمت، ام پی تری، در بخش های زیر بشنوید

بخش اول: سالهای جوانی
بخش دوم: کافه نشينی صادق هدايت
بخش سوم: نقش زن در زندگی صادق هدايت

در این مورد همچنین می توانید برنامه ای از سایت در سایه روشن کلام ، که توسط خانم پروین اجرا شده، را در اینجا بشنوید

بخش چهارم: ياس و سرخوردگی
بخش پنجم: علل خودکشی صادق هدايت
بخش ششم: ملی گرائی و عرب ستيزی هدايت
بخش هفتم: هدايت و شکوه ايران باستان
بخش هشتم: هدايت از کجا احتياج به نوشتن پيدا کرد
بخش نهم: صادق هدايت و بررسی نوشته های گوناگون او
بخش دهم: صادق هدايت؛ بينش فردی و شناخت اجتماعی
بخش يازدهم: طنز درآثار صادق هدايت
بخش دوازدهم: تکنيک داستان نويسی صادق هدايت
بخش سيزدهم: اهميت داستان 'بوف کور' و ابهام در اين شاهکار هدايت
بخش چهاردهم: تاثير پذيری صادق هدايت از نويسندگان غربی

مجموعۀ آثار صادق هدایت در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۷

ظلم آباد نوشتۀ علي‌اشرف درويشيان


داستان "ظلم آباد" از مجموعۀ "همراه آهنگهای بابام" نوشتۀ علي‌اشرف درويشيان را در اینجا بشنوید

اجرا: هانیه
متن داستان "ظلم آباد" را در اینجا ببینید

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

چهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۷

غزل "الا یا ایها الساقی ادر کاسأ و ناولها" سرودۀ حافظ

غزل "الا یا ایها الساقی ادر کاسأ و ناولها" سرودۀ حافظ را با صدا و توضیحات دکترمحمّد جعفر محجوب در دو بخش زیر بشنوید
بخش اول را در اینجا بشنوید
بخش دوم را در اینجا بشنوید
متن غزل را در اینجا ببیید
مجموعة آثار دکترمحمد جعفر محجوب در کتابخانة گویا
دیوان حافظ در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

پنجشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۷

دو سنگر انفرادی نوشتۀ ابراهیم نبویداستان "دو سنگر انفرادی" از مجموعه داستان طنز تهرانجلس نوشتۀ ابراهیم نبوی را در اینجا بشنوید
اجرا: هانیه

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا