سه‌شنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۴

فریدون مشیری

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

سه‌شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۴

احمد خرم آبادی

شعر نامه به مادر سرودۀ احمد خرم آبادی را در اینجا بشنوید.
مدت برنامه : 18 دقیقه
اجرا : گیتی مهدوی
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

کرمان دل عالم است نوشتۀ سعیدی سیرجانی

کرمان دل عالم است (مقایسه وضعیت کرمان در زمان نگارش این مقاله با کرمان قدیم و نقل خاطرات کودکی) از کتاب در آستین مرقع نوشتۀ سعیدی سیرجانی
بخش اول را در اینجا بشنوید. مدت برنامه : 74 دقیقه
بخش دوم را در اینجا بشنوید. مدت برنامه : 75 دقیقه
کرمان دل عالم است را در اینجا ببینید
مجموعه آثار سعیدی سیرجانی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا