پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۵

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشتۀ شهرام رحیمیان

داستان بلند "دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد" نوشتۀ شهرام رحیمیان را می توانید در پنج فایل صوتی زیر بشنوید. گ م
این کتاب توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده ودر حال حاضر در معرض فروش است. با تشکر از استاد دوستخواه که اجازۀ نشر صوتی این داستان را در کتابخانۀ گویا، از آقای شهرام رحیمیان کسب کردند ، و همچنین یادداشتی بر این داستان نوشتند که می توانید با صدای خود دکتر دوستخواه در اینجا بشنوید. گ
بخش اول را در اینجا بشنوید
بخش دوم را در اینجا بشنوید
بخش سوم را در اینجا بشنوید
بخش چهارم را در اینجا بشنوید
بخش پنجم را در اینجا بشنوید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

پنجشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۵

منظومۀ لیلی و مجنون سرودۀ نظامی


خلاصه ای از منظومۀ لیلی و مجنون سرودۀ نظامی را در اینجا بشنوید. گ
اجرا: گیتی مهدوی
متن منظومۀ لیلی و مجنون را در اینجا بخوانید. گ
م
داستان لیلی و مجنون را به روایت صدرالدين الهى در سایت آخرين جرعه جام بشنوید. گ
م
منظومۀ لیلی و مجنون را با اجرای آنوشا در اینجا بشنوید. برگرفته از رادیو کالج پارک
نقاشی لیلی و مجنون، اثر مکرمه قنبری
مجموعۀ آثار نظامی گنجوی در کنابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: