پنجشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۴

ایرج میرزا

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

چهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۴

سیاوش کسرائی

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

سه‌شنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۴

دکتر پرویز ناتل خانلری


فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

پنجشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۴

مشتی غلوم لعنتی نوشتۀ سعیدی سیرجانی

مقالۀ مشتی غلوم لعنتی از کتاب در آستین مرقع نوشتۀ سعیدی سیرجانی را در اینجا بشنوید. مدت برنامه : 23 دقیقه
مقالۀ مشتی غلوم لعنتی را در اینجا ببینید
مجموعه آثار سعیدی سیرجانی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

حمید مصدق

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

چهارشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۴

ازهمینجا بخوانید نوشتۀ سعیدی سیرجانی

ازهمینجا بخوانید نوشتۀ سعیدی سیرجانی را
که اولین مقالۀ کتاب در آستین مرقع است و به عبارتی پیشگفتار کتاب می باشد در اینجا بشنوید. مدت برنامه : 56 دقیقه
ازهمینجا بخوانید را در اینجا ببینید
مجموعه آثار سعیدی سیرجانی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: