جمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۵

نقش سرودۀ فریدون مشیری

شعر" نقش " سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 2:31 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

نسیمی از دیار آشتی سرودۀ فریدون مشیری

شعر" نسیمی از دیار آشتی " سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 3:41 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

داش آکل نوشتۀ صادق هدایت

داستان کوتاه "داش آکل" نوشتۀ صادق هدایت را در اینجا بشنوید
مدت برنامه: ۳۳ دقیقه
اجرا : سید ، برگرفته از رادیو ظهر جمعه
متن "داش آکل " را در اینجا ببینید
مجموعۀ آثار صادق هدایت در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

دستهامان نرسيده ست به هم سرودۀ فریدون مشیری

شعر" دستهامان نرسيده ست به هم" سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 3:45 دقیقه
متن شعر "دستهامان نرسيده ست به هم" را در اینجا ببینید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

دوستی سرودۀ فریدون مشیری

شعر دوستی سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 2:45 دقیقه
متن شعر دوستی را در اینجا ببینید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۵

در کوچه باغهای نیشابور - دکتر شفیعی کدکنی

شعرهایی از مجموعۀ در كوچه باغ هاي نشابور سرودۀ دکتر شفیعی کدکنی را در اینجا بشنوید

سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۸۵

فصل ششم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل ششم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش اول) را در اینجا بشنوید
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش دوم) را دراینجا بشنوید
فصل ششم – دشمنان نامرئی در همه جا (بخش سوم) را دراینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

چهارشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۴

تلخون نوشتۀ صمد بهرنگی

داستان تلخون نوشتۀ صمد بهرنگی را با اجرای سید در اینجا بشنوید. برگرفته از سایت ظهر جمعه
مدت برنامه: ۶۱ دقیقه
متن داستان تلخون را در اینجا بخوانید
فهرست آثار صمد بهرنگی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۴

صمد بهرنگی


فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

پنجشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۴

شرافت ادبی نوشتۀ دکتر پرويز ناتل خانلري


شرافت ادبی نوشتۀ دکتر پرويز ناتل خانلري را در اینجا بشنوید. برگرفته از سایت پایا، بخش در سایه روشن کلام
اجرا : پروین
مجموعۀ آثار دکتر خانلری در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا