پنجشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۷

داش آکل نوشتۀ بابک نادعلی

داستان کوتاه "داش آکل" نوشتۀ بابک نادعلی را در اینجا بشنوید
اجرا : گیتی مهدوی
متن "داش آکل بابک نادعلی " را در اینجا ببینید

داش آکل نوشتۀ صادق هدایت در کتابخانۀ گویا

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

شنل قرمزی نوشتۀ جیمز گارنر


داستان "شنل قرمزی" از مجموعه داستان قصه های از نظر سیاسی بی ضرر (نوشتۀ جیمز گارنر، ترجمۀ احمد پوری، نشر مشکی) را در اینجا بشنوید.
اجرا: هانیه

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

متن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را در اینجا بشنوید.
اجرا: هانیه
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می توانید لینکهای زیر را ببینید.
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا