یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۵

سوغات یاد سرودۀ فریدون مشیری

شعرسوغات یاد سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 5:32 دقیقه
متن شعرسوغات یاد در اینجا ببینید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۵

سعدی از نگاه پزشکزاد


متن سخنرانی آقای ایرج پزشکزاد، دربارۀ طنز سعدی که با عنوان "سعدی از نگاه پزشکزاد" در کتاب "کاوشی در طنز" به چاپ رسیده است، را در اینجا بشنوید
مدت برنامه : 31 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

پنجشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۵

ببار اي بارون ، ببار سرودۀ محمدعلی معلم

ببار اي بارون ، ببار سرودۀ محمدعلی معلم را با صدای استاد شجریان در اینجا بشنوید
برگرفته ا ز سایت موسیقی سنتی
متن شعر ببار ای بارون، ببار.... را در اینجا ببینید
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

نمایشنامۀ شهر قصه نوشتۀ بیژن مفیدنمایشنامۀ شهر قصه نوشتۀ بیژن مفید
قسمت اول را در اینجا بشنوید
قسمت دوم را در اینجا بشنوید
قسمت سوم را در اینجا بشنوید
قسمت چهارم را در اینجا بشنوید
متن نمایشنامه را در اینجا بخوانید
توضیحات مفصل، همراه با تصاویری از نمایش و مصاحبه با همسر بیژن مفید را در سایت راوی حکایت باقی ببینید و بشنوید
مجموعه آثار بیژن مفید در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

چهارشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۵

غزل "بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من" سرودۀ مولانا

غزل "بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من" سرودۀ مولانا را با صدای فرشاد جمالی در اینجا بشنوید
متن غزل را در اینجا ببینید
مجموعۀ آثار مولانا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

ای وای مادرم سرودۀ استاد شهریار

شعر"ای وای مادرم" سرودۀ استاد شهریار را در اینجا بشنوید
مدت برنامه : 11 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

درتماشاخانۀ دنیا سرودۀ فریدون مشیری


شعر" در تماشاخانۀ دنیا" سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه: 4 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

میتوانستی کاش تیشه بر ریشۀ نادانی زد سرودۀ فریدون مشیری

شعر" میتوانستی کاش تیشه بر ریشۀ نادانی زد" سرودۀ فریدون مشیری را در اینجا بشنوید
مدت برنامه = 4:33 دقیقه
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

غزل " دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما" سرودۀ حافظ

غزل " دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما" سرودۀ حافظ را با صدای دکتر کریمی حکاک در اینجا بشنوید
بر گرفته از سایت رادیو کالج پارک
متن غزل را در اینجا ببیید
دیوان حافظ در کتبخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

غزل "به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد" سرودۀ حافظ

غزل "به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد" سرودۀ حافظ را باصدای دکتر کریمی حکاک در اینجا بشنوید
بر گرفته از سایت رادیو کالج پارک
متن غزل را در اینجا ببیید
دیوان حافظ در کتبخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۵

امیر ارسلان نامدار

سفر خواجه نعمان و سود سرشار او، فصل اول داستان امیر ارسلان نامدار را در اینجا بشنوید
آفریننده: میرزا محمد علی نقیب الممالک
گردآورنده: فخرالدوله
مدت برنامه: ۲۱ دقیقه
اجرا : سید ، برگرفته از رادیو ظهر جمعه
متن "داستان امیر ارسلان نامدار " را در اینجا ببینید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا