سه‌شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۶

حکایت سرزمین من نوشتة پرویز رجبی


مقالة «حکایت سرزمین من» نوشتة دکتر پرویز رجبی را در سه بخش زیر بشنوید

بخش اول٬ حکایت سرزمین من را در اینجا بشنوید
بخش دوم٬ نامه به سحر را در اینجا بشنوید
بخش سوم٬ نامه به سارا را در اینجا بشنوید
متن «حکایت سرزمین من» را در اینجا بخوانید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

سه‌شنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۶

دادا نوشتة محمد کلباسیداستان دادا نوشتة محمد کلباسی را با صدای نویسنده در اینجا بشنوید
متن داستان را در اینجا بخوانید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: