پنجشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۶

سفرنامۀ ایتالیا نوشتۀ فروغ فرخزاد

سفرنامۀ ایتالیا نوشتۀ فروغ فرخزاد را که با همکاری آقایان علیرضا افزودی، ناصر زراعتی وخانم پروین تهیه واجرا شده است در پانزده بخش زیر بشنوید
برگرفته از سایت رادیو زمانه
برنامه اول: خاطرات فروغ فرخ‌زاد از سفر به ایتالیا
برنامه دوم: با فروغ فرخزاد در راه ایتالیا
برنامه سوم: فروغ فرخزاد: شاعر، فیلم‌ساز و نقاش
برنامه چهارم: با «فروغ» بر فراز بیروت
برنامه پنجم: با «فروغ» در ساحل دریای مدیترانه
برنامه ششم: فروغ و آن مردک! آمریکایی
برنامه هفتم: تنها صداست که می‌ماند
برنامه هشتم: «فروغ» و بچه‌های زبل بندر بریندیزی
برنامه نهم: با «فروغ» در راه رُم
برنامه دهم: با «فروغ» در پختگی سفر
برنامه یازدهم: با «فروغ» بر سنگفرش‌ خیابان‌های رُم
برنامه دوازدهم: با «فروغ» در ازدحام کوچۀ خوشبخت
برنامه سیزدهم: با «فروغ» و ترانه‌های او
مجموعۀ شعرفروغ فرخزاد در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶

پرویز شهریاریمقالۀ "در جست وجوی شادی، از ژرفنای رنج" از کتاب «ارج نامۀ شهریاری» که به کوشش دکتر پرویز رجبی به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری به چاپ رسیده است را در اینجا بشنوید
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: