پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

غزل "بیا که قصر امل سخت سست بنیادست" سرودۀ حافظ

غزل "بیا که قصر امل سخت سست بنیادست" سرودۀ حافظ را با صدای خانم پری آزرم وند در اینجا بشنوید
متن غزل را در اینجا ببیید
مجموعۀ رندانه در کتابخانۀ گویا
دیوان حافظ در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها:

شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

شعر "مهر گیتی فروز" سرودۀ جلیل دوستخواه


شعر "مهر گیتی فروز" که دکتر جلیل دوستخواه به مناسبت سالگرد زاد روز دكتر پرويز رجبي سروده اند را در اینجا بشنوید


متن شعر را در اینجا ببینید

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

فصل دهم همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر

همه مردان شاه نوشتۀ استفان كينزر، ترجمۀ رضا بلیغ
اجرا : فرنگیس و افشین، تهیه شده در رادیو کالج پارک
فصل دهم این کتاب را، همراه با عکسهای شخصیتهای نامبرده شده در کتاب، در اینجا ببینید. برگرفته از سایت میهن
فصل دهم – آستين ها را بالا بزن و شروع کن! (بخش اول) را در اینجا بشنوید
فصل دهم – آستين ها را بالا بزن و شروع کن! (بخش دوم) را دراینجا بشنوید
فصل دهم – آستين ها را بالا بزن و شروع کن! (بخش سوم) را دراینجا بشنوید
ادامه دارد...
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا